KONTAKT

152: Er faste en god vægttabsmetode? (og hvad hvis jeg har tendens til overspisning?)

kalorier kost overspisning podcast slankekur spisemønstre yoyovægt Sep 28, 2023
Faste forværrer overspisning

At faste betyder, at du undlader at spise, og måske også at drikke, over en given periode.

Selve fastestrukturen ser ud på forskellig vis.

Nogle faster et par dage om ugen som f.eks. 5:2 hvor man faster to dage om ugen, andre faster mellem bestemte klokkeslæt f.eks. Mellem 18-08 eller et bestemt antal timer i døgnet f.eks. 16 timer.

Og her må jeg lige tilføje, at vi alle faster på daglig basis, for når vi ligger og sover, indtager vi ikke føde. Men der er selvsagt forskel på at faste, fordi du sover og så at faste som en bevidst intentionel handling.

Faste i denne artikels sammenhæng er, når du bevidst undlader at spise, selvom du faktisk er sulten (eller ved at være det)

Og nu har du måske fulgt med her et stykke tid og derfor ved du også, at lige netop det her med at overhøre, ignorere eller undertrykke sult - det er der en del problematikker i.

 

Faste kan skævvride din sult- og mæthedsfornemmelse, så du ender med at spise for meget.

Rigtig mange af de kvinder jeg hjælper med at opnå et varigt vægttab har, når de starter, en skævvredet sult og mæthedsfornemmelse. Hvilket betyder, at de enten mærker sult før de egentlig er det ‘sådan rigtigt’. De mærker med andre ord sult for tidligt. Eller at de ikke mærker sulten forsvinde (mæthed), før de har spist for meget.

Hvad enten det er det ene eller det andet, ender det med at du spiser for meget.

Denne skævvredenhed er sket som følge af, at kvinden i perioder har undertrykt, overhørt eller ignoreret hendes egentlige sultsignaler, hvilket sker når man følger nogle af de her rigide, strikse kure, metoder eller tiltag.

Eller hvis kvinden undlader at spise, som man jo netop gør i fasten.

Pendanten hertil er, at kvinden i andre perioder spiser for meget, spiser mere end hun har brug for - altså overspiser.

Og så er vi ude i den ‘klassiske’ underspisnings- overspisningspendulering som så mange kvinder kæmper med.

Uanset bliver det rigtig svært at tabe sig og holde vægten nede hvis sult- og mæthedsfornnemslen er skævvredet - heldigvis kan sult og mæthedsfornemmelsen kalibreres igen, når både vægttab, spisning og mønstre tilgås på en ordentlig måde.

 

Faste fungerer godt for nogle kvinder

Nu sidder du måske og tænker: Det er da noget bavl Gitte. Jeg faster og det fungerer super for mig! Hvis det er tilfældet, så skal du selvfølgelig bare fortsætte. Hvis du faster, holder af at faste og kan holde det uden problemer, så er du jo en af dem, for hvem det fint fungerer for.

For vi skal jo altid huske, at vi mennesker er forskellige og at faste kan være en brugbar tilgang for nogle.

Kvinder der har tendens til overspisning, skal være varsomme med at vælge faste som vægttabsmetode, da spisevinduerne ofte leder til overspisning (og dermed en forværring af tendensen)

 

Ville faste være godt for mig?

Et rigtig godt spørgsmål at stille sig selv er: sidst jeg fastede, kunne jeg da holde det og følte jeg at det var rart, rigtigt og nemt at gøre?


Hvis du faldt fra, så kunne du ikke holde det. Hvis du synes det var hårdt, så var det nok ikke det rette for dig - et vægttab skal ikke være hårdt og en kamp, for så er risikoen for at du ikke kan holde det, enormt stort.


Faste kan give en ‘falsk’ følelse af kontrol.

Jeg møder af og til kvinder, der før har fastet og som fortæller, at de oplever at det giver dem en form for ro, fordi de så kun skal tænke på mad og spisning, når der er et spisevindue (altså i den tid, hvor det var tilladt at spise).

Med andre ord, så længe mad og spisning er udelukket, så kan de koncentrere sig om noget andet - særligt hvis de holder sig selv i gang.

Udfordringen ligger i, at denne ‘så slipper jeg for at skulle tænke på mad’ er falsk. Det er ikke rigtig madro.
Det er det samme som når du vælger ikke at købe chokolade, for så ligger det ikke og frister - det er ikke kontrol, det er forbydelse og undgåelsesadfærd. Det er en fortsat undertrykken af det der ligger bag og det vil uden tvivl ende med, at du på et tidspunkt ikke kan holde det længere. For det er ikke væk, det er blot undertrykket.

Så er risikoen for at du falder tilbage og ikke kan overholde metoden enorm. I dette tilfælde hvor metoden er faste, så er risikoen for at du begynder at overspise igen meget stor.

Så bliver faste lige pludselig en bidragsyder til forværret penduleringsspisning, altså perioder hvor det går hhv godt og skidt - et uhensigtsmæssigt spisemønster, der gør et varigt vægttab nærmest umuligt.

Så helt firkantet kan man sige, at faste fungerer fint for dig, hvis du kun har fordelene af det og så skal du endelig fortsætte. Men har du tendens til penduleringsspisning, overspisning eller er du madstresset, så vær varsom med at kaste dig ud i faste - risikoen for at det kan forværre tendensen er høj.