KONTAKT

111: Misforståelser omkring spisning på følelser fører til stigma, mindreværd og mere spisning på følelser.

artikel kalorier myter overspisning podcast psykologi selvværd spisningpåfølelser stress sundhed tanker viljestyrke Dec 15, 2022
Hvad er spisning på følelser

Spisning på følelser er et misforstået begreb - og misforståelsen kan ødelægge dit vægttab

For størstedelen af de kvinder der går hos mig, gør det sig gældende, at de overspiser og at dette spænder ben for dem i deres ønske om at opnå et varigt vægttab.Langt de fleste af dem, er i øvrigt velfungerende, intelligente og indsigtsfulde kvinder, med godt styr på det meste i deres liv.


Der er dog lige det med vægten og spisningen - den kan de ikke rigtig få has på. Ikke fordi de ikke ved hvad de skal gøre eller spise - tværtimod. Mange af dem har en rigtig god forståelse af kost, sundhed og vægttab. Det svære er at omsætte det til praksis.

At gøre ‘det rigtige’, når alt i kroppen trækker efter at gøre gøre det modsatte f.eks. At snacke om aftenen når dagen er omme, spise mellemmåltider lige inde aftensmaden eller lade det hele køre af sporet i weekenden.

Overspisning er, når du spiser mere end du har et reelt fysisk behov for, som følge af bestemte situationer, omstændigheder eller følelser.


Misforståelse: en persons vægt afspejler personens humør eller intellekt.

Der har på det seneste været en ærgerlig tendens, hvor en højere vægt er blevet sidestillet med en lavere selvfølelse, et trist humør eller manglende intelligens.
Denne misopfattelse har rødder i begrebet ‘følelsesmæssig spisning’, som er blevet et populær begreb at bruge indenfor vægttabsbranchen.

Men som det altid sker med populærbegreber, så misforståes, mistolkes og misbruges de. De vil jeg gerne rydde lidt op i her i dag.

Følelsesmæssig spisning er, som navnet antyder, når du spiser som en reaktion på bestemte følelser. Du spiser enten for at fjerne følelsen eller ‘dulme den’, som det også kaldes - eller du spiser for at opleve mere af en bestemt følelse f.eks. Glæde, tilfredshed, etc
Når du spiser mere end du har et fysisk reelt behov for som reaktion på dine følelser, så følelsesmæssigt overspiser du.


Overspisning er mit speciale og dét jeg i 10 år har hjulpet kvinder med at afmontere, så de kan opnå et varigt vægttab og få ro. Læs mere her 

Følelsesmæssig spisning er nu blevet mere velkendt og derfor har termen bredt sig, men dette betyder også, at den er blevet misanvendt og misforstået.

 

I dag når jeg taler med en ny klient, så har vedkommende ofte hørt om følelsesmæssig spisning før og der anvendes ofte vendinger som:

Jeg spiser når jeg er trist

Jeg er deprimeret, derfor spiser jeg

Jeg har et dårligt parforhold derfor spiser jeg

Jeg spiser når jeg er stresset

og så videre

Det er der i og for sig intet galt med, for det kan meget vel være sandt, men kan du høre hvordan det hele var af negativ karakter? Stress, tristhed, depression, dårligt parforhold etc. Det handlede udelukkende om det at undslippe følelser, virkelighed eller andre former for negativitet.

Når der er sådan en forforståelse for begrebet, så betyder det også, at hvis du overspiser så sidestilles det med at du er trist, stresset eller ked af det. Altså at du har det skidt.
Men sådan hænger det ikke nødvendigvis sammen og du kan sikkert nikke genkendende til f.eks. At skulle spise, for at hygge mere.

Går man helt ‘hjernevidenskabeligt’ til værks, så kan man sagtens argumentere for, at der ligger et ubehag som grund.


Du overspiser sikkert også når det er rart?
Jeg kan i hvert tilfælde huske mange overspisningsepisoder fra før jeg slap min overspisning, hvor jeg overspiste fordi det var hyggeligt, rart eller jeg fejrede noget.

Spisning på følelser er blevet mistolket til at handle om at personen er trist, stresset eller mangler viljestyrke - spisning på følelser kan også forekomme selvom man har det godt og er glad

 

Desværre forholder det sig således nu, grundet denne misopfattelse, at der tegnes et enormt dystert billede af personer der overspiser - dystert, trist og dysfunktionelt.


Hvis du trøstespiser, er det fordi du mangler du rygrad eller intelligens ‘ for hvem kan ikke se det ufornuftige i at sidde og spise chokolade når man ønsker at tabe sig?’

Det er altså en opskrift til fordømmelse, tabuisering og isolation. Derudover frarøver det kvinder at kunne indse eventuel overspisning, for de er jo ikke dysfunktionelle - de spiser bare for meget sommetider.

Hvis du overspiser når du hygger, så handler det på ingen måder om at du mangler rygrad (selvom det kan føles sådan) eller at du er dum. Nej, det handler om, at du har et eller flere overspisningsmønstre som kan afmonteres - men ikke ved hjælp af viljestyrke eller højere intelligens. Nej ved at få dine overspisningsigangsættere og -mønstre ændret.

 

Hvad er problemet med at følelsesmæssig spisning bliver misforstået?

Når følelsesmæssig spisning er misforstået, så får de kvinder der kæmper med overspisning og deres omgivelser, en forkert opfattelse af dem - evt som at de mangler rygrad. Hvis der er noget der er ødelæggende for enhvers selvfølelse, motivation og vægttabsrejse, så er det at gå og tænke ‘jeg mangler rygrad’.

Hvis du går og tænker, at du mangler rygrad og at det er rygrad der skal til for at knække koden - jamen så har du jo også implicit fortalt dig selv at du aldrig vil lykkes.

Og så vil det med garanti aldrig lykkes.

Men det er baseret på en usand overbevisning. For at afmontere overspisning handler ikke om at du skal have rygrad - det handler om at du skal have den rigtige hjælp. Overspiser du endnu, så har du ikke fået den rigtige hjælp.

Hvis misopfattelsen betyder at din kollega går og tror, at overspisning handler om at du mangler intelligens for eksempel - hvordan vil vedkommende så ikke opfatte dig?
Der er ikke noget at sige til, at kvinder der overspiser har så svært ved at tale om det - for hvem gider lige at have det prædikat hæftet på sig.


Det er svært nok i forvejen at være overspiser, for man har rigeligt i sit eget selvbebrejdelse og utilfredshed, indtil man får den rigtige hjælp. Det ved jeg fordi jeg selv har overspist i mange år.

 

Det er blandt andet også derfor, at jeg taler så åbent om det. Jeg håber at være med til at aftabuisere emnet, så det er lettere at erkende, så det er lettere at søge hjælp.
Mange af mine klienter går og gemmer sig med det og har alverdens uberettigede, negative holdninger omkring dem selv og deres overspisning. Noget der paradoksalt nok forværrer overspisningen.

 

En tredje ting er, at du kan ikke vurdere hvorvidt en person spiser på følelser ud fra vægten.

Du kan være ‘normalvægtig’ og overspise. Du kan have en højere vægt og kæmpe med overspisning.
Du kan altså ikke dømme en persons humør, trivsel eller tanker ud fra vedkommendes vægt.

 

Du kan nemlig også IKKE overspise, selvom du er ked af det.

Der findes et hav af følelser og emotioner og nogle af dem spiser du måske mere end du har et behov for på - andre ikke. Måske er det et problem for dig, måske ikke - det er og bliver kun dig der kan afgøre det.

Jeg kan sige, at set ud fra et vægttabsperspektiv, så gør overspisning det ofte sværere at tabe sig, da du som følge af overspisningen, indtager flere kalorier end du forbrænder.

 

Det er ingen andres opgave end din at vurdere om:
1) Du spiser som en reaktion på bestemte følelser.
2) Det overhovedet er et problem for dig. Der findes mange der GERNE lever med at spise.

 

Måske overspiser du i perioder og tager på. Mens du i andre perioder lever rigidt og taber dig, så du oplever yoyovægt, hvilket for mange er enormt drænende. I tilfælde heraf anbefaler jeg på det kraftigste at du får hjælp.

 

Når du spiser på dine følelser, så spiser du som en reaktion - en håndteringsstrategi.

Så hvis du spiser, når du er trist, så spiser du for at undslipper tristheden. Hvis du spiser når du er glad eller hygger dig, så er det typisk for at få mere glæde eller hygge.
Ofte sker dette på et ubevidst plan og føles som noget ukontrollerbart.

Uanset om du spiser for at fjerne negative følelser eller for at oplve flere positive følelser, så vil du oplve at intet af det har den ønskede effekt længere tid. Det er kun momentært og er du ked af at du spiser på dine følelser, vil du ofte blive ramt af dårlig samvittighed efterfølgende. Derudover, hvis du ønsker et vægttab, så spænder det i de fleste tilfælde ben eller tilføjer en ekstra dimension af stress i dit liv.

 

Så husk altid…

  • Du kan ikke vurdere om nogen er kede af det, fordi de efter din mening vejer for meget.
  • Overspisning handler altid om intellekt eller viljestyrke (selvom det føles sådan)
  • Ikke alle der overspiser ønsker at det ikke finder sted.
  • Hvis du overspiser og ønsker at stoppe, er det vigtigt med den rigtige hjælp - læs mere her https://www.gitteboesen.nu/overspisning

 

 Podcasten VÆGTVINDER findes også på din foretrukne podcast-lyttested som f.eks.  I-tunesSpotify mv. Søg blot efter 'VÆGTVINDER'.